Onze 6 kernpunten

Voor de Stichting Voor Fusie! zijn de volgende 6 kernpunten van belang.

Aantrekkelijker investeringsklimaat

Grensoverschrijdend denken

Voorzieningenniveau op peil

De toekomst staat centraal

Sociale achterstand wegwerken

Parkstad stip aan de horizon

Ons Verhaal

Al sinds de mijnsluiting leven in Landgraaf en Heerlen te veel mensen in armoede of van een uitkering. Er is te weinig werk en de bevolking is gemiddeld ongezonder dan in de rest van Nederland. De afgelopen 30 jaar hebben de Parkstadgemeenten door middel van samenwerking geprobeerd om deze sociaaleconomische achterstanden in te lopen. We moeten vaststellen dat dit niet is gelukt. We weten ook al langer waar dat aan ligt. Al in 2003 werden we door het onderzoeksrapport ‘ Op hete kolen’ met de neus op de feiten gedrukt: onderlinge concurrentie tussen gemeenten, fragmentatie van beleid en een gebrek aan regionale eenheid leiden er toe dat de achterstanden niet worden ingelopen. Het in 2015 in opdracht van de provincie uitgevoerde onderzoek naar het sociaal beleid van Parkstad vertelt hetzelfde verhaal. Het sociaal beleid van de Parkstadgemeenten is niet effectief omdat het te kleinschalig en te versnipperd is. Daardoor wordt de diepgewortelde sociale problematiek niet structureel en effectief aangepakt. Ook kan dit beleid door verdere bezuinigingen en het opraken van gemeentelijke reserves niet langer worden voortgezet. In 2016 hebben onderzoekers de mogelijkheden tot samenwerking tussen Landgraaf en Heerlen onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat alleen de samenvoeging van Landgraaf en Heerlen tot één nieuwe en krachtigere gemeente de bestuurlijke eenheid en de lobbykracht (in Den Haag en Brussel) kan opleveren, die nodig is om aan de jarenlange achterstanden een einde te maken. De (sociale) problematiek is urgent.

Neem Contact met ons op

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden bij de stichting en bijdragen aan een positief geluid?
Stuur ons dan een bericht!